ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Dropdown Menu

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
by allnews EPIRUS - 0


           Την Δευτέρα 12/6/2017 στις 19.30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:                                                                    
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1.        Έγκριση της αρθ.62/01/06/2017  απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου  Ιωαννίνων, με θέμα: «Συμπαραγωγή για την «Μήδεια» του Ευριπίδη: καθορισμός τιμής εισιτηρίων»
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου
2.        Έγκριση της αριθ. 133/30/05/2017 απόφασης Δ.Σ. . της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών  με θέμα: «Λειτουργία θερινού τμήματος στο Εικαστικό Εργαστήρι και καθορισμός διδάκτρων»
Εισηγητής: κ.Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος
3.        Έγκριση της αριθ. 135/30-05-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών  με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για το μήνα Αύγουστο 2017»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος
4.        Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας.
Εισηγήτρια: κ. Μπακόλα Ντίνα, Αντιπρόεδρος
ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

5.        Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Νέο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου του Δήμου Ιωαννιτών» στην Πρόσκληση με κωδικό 41/2017 "Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης", στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».
6.         Έγκριση πραγματοποίησης συνάντησης υποδοχής και τεχνικών εργασιών των εταίρων του έργου  Motivate Med που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα στις 21-22 Ιουνίου 2017.
7.        Ορισμός τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως αρμόδιας υπηρεσίας λειτουργίας και επίβλεψης της πράξης: «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας».
8.        Έγκριση Σχεδίου: «Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας Δήμου Ιωαννιτών και Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού». 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

9.        Εξέταση αίτησης  για συνέχιση  μείωσης μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ.Λιγκιάδων.
10.    Περί Επιβολής δαπάνης για τον καθαρισμό   από τα χόρτα που πραγματοποίησε  ο Δήμος σε  ιδιωτικό οικόπεδο  σε βάρος των υπόχρεων Ιδιοκτητών.
11.    Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα και δικαστικά έξοδα.
12.    Διαγραφή οφειλής από τέλη χρήσης κοινόχρηστου  χώρου περιπτέρου.
13.     Αποδοχή επιχορήγησης  της  ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων:              α) "Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών  (Δ.Ε. Ιωαννίνων) - Β΄ φάση",  β) "Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών - Β΄φάση και της ΣΑΕΠ 530 για την εκτέλεση του έργου:   "Εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης αγροτικού οδικού δικτύου στην ΤΚ. Κρυόβρυσης".
14.    Αποδοχή επιχορήγησης του υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
15.    Αποδοχή της υπ' αρ. 478/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ιδιοκτησία της κας Χρυσάνθης Τσαμπαλά με Κ.Α0130057 στο Ο.Τ. 37 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού.
16.    Αποδοχή της υπ' αρ. 476/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό τιμή μονάδος αποζημίωσης του Δήμου, στο Ο.Τ. 273 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής «Λασπότοπος» Δήμου Ιωαννιτών.
17.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων έργου.
18.    Διαγραφή εισφοράς σε χρήμα και επαναβεβαίωση.
19.    Έγκριση επιχορήγησης Α.Σ. Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιαννενα.
20.    Έγκριση επιχορήγησης Α.Σ. «Προοδευτική Περάματος».
21.    Έγκριση επιχορήγησης ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

22.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για αριθμό αδειών και οριοθέτηση θέσεων άσκησης Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου για το 2017, ύψος και τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση στο Δήμο Ιωαννιτών.
23.    Τροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, ΟΤ 151α και 151β.
24.    Τροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ 51 του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτων.
25.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 Πρακτικού 3/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Δημιουργία χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων στην πλατεία Α.Παπανδρέου».

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγητής : κ. Παντελής Κολόκας, Αντιδήμαρχος
26.    Έγκριση Παράτασης Μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος ‘Α.Παπάζογλου’,στο οποίο στεγάζονται το 1ο και το 12ο Νηπιαγωγεία.
27.     Έγκριση Παράτασης Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου και του 24ου   Νηπιαγωγείων Ιωαννίνων.
28.     Έγκριση Παράτασης Μίσθωσης ακινήτου Ευζώνων 25, στο οποίο στεγάζεται το 17ο  Νηπιαγωγείο. 
 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

29.    Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε.  Μπιζανίου.
30.    Έγκριση προσλήψεων, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

31.    Ονοματοθεσία οδών και πλατειών του Δήμου Ιωαννιτών.
32.    Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Περάματος».
33.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών».
34.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε αγροτικούς δρόμους στην Τ. Κ. Λιγκιάδων» του  Δήμου Ιωαννιτών.
35.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση συνδετήριας οδού οικισμού Γαϊδουρόραχης με το δρόμο Λογγάδων - Βασιλικής» του Δήμου Ιωαννιτών.
36.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη»
37.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
38.    Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαδιώτη στην Καβάλα.

39.    Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μπέγκα στην Αθήνα.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου