ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Dropdown Menu

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Επιμένουν επαγγελματίες και κάτοικοι της Στ. Νιάρχου στις θέσεις τους για τον δρόμο, που είναι αντίθετες με την μελέτη της Περιφέρειας....
by allnews EPIRUS - 0


Παραλαβή στοιχείων της οριστικής μελέτης αναμόρφωσης  της οδού  Στ. Νιάρχου, 
ζητούν με αίτησή τους επιχειρηματίες και κάτοικοι της Στ. Νιάρχου, Κάτω Νεοχωρόπουλου 
και Σεισμοπλήκτων με αίτησή τους στην Περιφέρεια Ηπείρου, επιμένοντας στις θέσεις τους για την κατασκευή της Στ, Νιάρχου, που είναι αντίθετες με αυτές της Περιφέρειας.
Επίσης με αίτημάτους οι ενδιαφερόμενοι στον Δήμο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητούν την άμεση συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο,  για την  λήψη απόφασης από το Σώμα για τον αποχαρακτηρισμό της οδού Νιάρχου από τον σημερινό της χαρακτηρισμό (ως τριτεύουσα Εθνική οδός)  και να χαρακτηρισθεί, όπως είναι άλλωστε,  Δημοτική Οδός.  
Αναλυτικά οι αιτήσεις:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                        
ΑΙΤΗΣΗ
Των  κατοίκων και επαγγελματιών παρά την οδό Στ. Νιάρχου, Κάτω Νεοχωρόπουλου και Σεισμοπλήκτων τα ονόματα και οι υπογραφές των οποίων ακολουθούν το κείμενο

ΘΕΜΑ :  Παραλαβή στοιχείων της οριστικής μελέτης
               αναμόρφωσης  της οδού  Στ. Νιάρχου.

Παρακαλούμε όπως άμεσα μας χορηγήσετε θεωρημένα αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα στοιχεία της μελέτης :

1.  Οριζοντιογραφία της χάραξης σε όλες τις υφιστάμενες στην μελέτη κλίμακες, καθώς και της μελέτης της οδού στον χώρο με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

2.   Διατομές (τομές με το πλήρες ανάπτυγμα του      σχεδιαζόμενου δρόμου), πλήρως διαστασιολογημένες  σε κλίμακα 1:200 στα παρακάτω σημεία :

-      Αρχή της νέας χάραξης επί της Δωδώνης

-      Συμβολή της Νιάρχου με την οδό Περίδη στα Σεισμόπληκτα
  
-      Στο ύψος των καταστημάτων Jumbo-Κωτσόβολος

-      Στο ύψος του συγκροτήματος Καζάκου (Τυροκομικά Παππά, Ορθοπεδικά Παππά, Φαρμακείο, παιδότοπος Bebe sale, κ.λ.π.)

-      Στο ύψος του Σκλαβενίτη/Κόμβος Καραισκάκη

-      Στο ύψος του Διεθνές/Βενζινάδικο Ντούρου

-      Στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου

-      Στο ύψος της Συνεταιριστικής Ηπείρου/φαρμακείο

-      Στο ύψος του κόμβου του ΠΠΓΝΙ

-      Στο ύψος του  κόμβου Πανεπιστημίου

-      Στο ύψος του κόμβου Πεδινής .

3.   ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΛΟ της Μελέτης Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με την συνοδεύουσα αυτή Τεχνική έκθεση (με την ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ, τα ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, την ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ) γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο… που αποτελεί στοιχείο του φακέλλου…

4.   Θέσεις και σχέδια των τυχόν πεζογεφυρών εφ’ όσον      
     έχουν προβλεφθεί από την μελέτη..

5.   Πλήρη φάκελλο από την προκήρυξη της μελέτης από την πρώην Κρατική Περιφέρεια Ηπείρου, την ανάθεσή της,  καθώς και από όλα τα μετέπειτα διαδικαστικά στάδια που αυτή η μελέτη ακολούθησε.

6.  Πλήρη φάκελλο με την εξέλιξη της οριζοντιογραφίας, της μελέτης της οδού στον χώρο καθώς και των αλλαγών στις διατομές όπως αυτές εξελίχθηκαν διαχρονικά

7.  Αλληλογραφία με τον μελετητή που αφορά, υποδείξεις /προτάσεις για τον σχεδιασμό της οδού, κατά  την διάρκεια εξέλιξης της μελέτης.

8.  Σχέδια της οδού με διαστασιολογημένες τις απαλλοτριώσεις των παρόδιων.
Τα παραπάνω ζητάμε ως έχοντες πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άμεση και απτή ενημέρωσή μας, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, Ελληνικών και Ευρωπαικών.
  
Οι αιτούντες

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΠΡΟΣ Τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα

2.     Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιωαννιτών
κ. Γεώργιο Παπαδιώτη

ΑΙΤΗΣΗ

Κατοίκων και επαγγελματιών παρά την οδό Στ. Νιάρχου, Σεισμοπλήκτων, Κάτω Νεοχωρόπουλου.

Αξιότιμοι,
Με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην συνεδρίαση του στις 12 -6-2017,  είχε εκφρασθεί η βούληση του Σώματος για σύντομη (εντός του Ιουνίου) συνεδρίαση με αντικείμενο την παρουσίαση της μελέτης της οδού Νιάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για επαφές με τον Περιφερειάρχη  κ. Καχριμάνη προκειμένου να παρουσιασθεί η μελέτη και να λάβει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο επ’ αυτής.
Κατόπιν των παραπάνω σας παρακαλούμε:
1.   Να ορίσετε το συντομότερο δυνατόν (επειδή το θέμα είναι     
         εξαιρετικά επείγον)  αυτήν την συνεδρίαση.

2.   Να τεθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη και η λήψη απόφασης από το Σώμα για τον αποχαρακτηρισμό της οδού Νιάρχου από τον σημερινό της χαρακτηρισμό (ως τριτεύουσα Εθνική οδός)  και να χαρακτηρισθεί, όπως είναι άλλωστε,  Δημοτική Οδός.                            
        (Κάτι ανάλογο δηλαδή που έγινε και στον πρώην Δήμο Ανατολής,    
         με τον αποχαρακτηρισμό της οδού Ιωαννίνων που μέχρι τότε ήταν   
        χαρακτηρισμένη ως Τριτεύουσα Εθνική οδός, στον Δήμο Πασσα-
        ρώνος επίσης και σε πάμπολλες άλλες περιπτώσεις, όπου εκ των
        πραγμάτων, είχαν αλλάξει τα δεδομένα βάσει των οποίων είχαν
        χαρακτηρισθεί).

3.   Να προτείνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο την υιοθέτηση της πρότασης μας για την κατασκευή
 του δρόμου σύμφωνα με το από 12-6-2017 υπόμνημα μας και σε κάθε περίπτωση με τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών των κατηγοριών ΙΙΙ  και ΙV από
         την ομάδα Γ - αστικές αρτηρίες / κύριες συλλεκτήριες οδοί (αντί-
         στοιχα) με βασική λειτουργία την σύνδεση και με δυνατότητα    
         εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών - των ΟΜΟΕ  (Οδηγίες    
Μελετών Οδικών Εργων – της Γενικής Γραμματείας    
         Δημοσίων Έργων, που παρέχουν  πολλές εναλλακτικές    
         δυνατότητες σχεδιασμού,  ΑΝΤΙ  του σχεδιασμού που έχει επιλε-
         γεί από την Περιφέρεια Ηπείρου με τα  λειτουργικά χαρακτηρι-
         στικά της κατηγορίας ΙΙ από την ομάδα Β (αστική οδός ταχείας   
         κυκλοφορίας), που έχει ως βασική λειτουργία την σύνδεση, ΑΛΛΑ   
         ΔΕΝ  παρέχει άμεση εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα λειτουργούσε ευεργετικά για όλους τους χρήστες της οδού, θα συνδύαζε αρμονικά την μετακίνηση  και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, θα μείωνε το κόστος και τον χρόνο κατασκευής καθώς και το κόστος των απαλλοτριώσεων, ενώ θα είχε την αποδοχή όλης της κοινωνίας.

Όπως ήδη γνωρίζετε το θέμα απασχολεί και έχει αναστατώσει  όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες  παρά την οδό Σ. Νιάρχου καθώς και των περιοχών Κάτω Νεοχωρόπουλου και Σεισμοπλήκτων για τους λόγους που εκτενώς ανέφεραν στην προαναφερθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εν αναμονή των αποφάσεων σας 
 Οι αιτούντες 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών

                                          Υπόμνημα
Των κατοίκων και επαγγελματιών παρά την οδό Νιάρχου της πόλης των Ιωαννίνων
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Κύριοι.
Οι υπογράφοντες το παρόν είμαστε κάτοικοι και επαγγελματίες δραστηριοποιούμενοι παρά την οδό Νιάρχου, σημαντικής οδού για λόγους γνωστούς σε όλους, τους οποίους θα επισημάνουμε και παρακάτω.
Θεωρούμε κατά συνέπεια, ότι έχουμε έννομο συμφέρον να εκφράσουμε τις απόψεις μας, επί της εκπονηθείσας μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την αναμόρφωσή της, με σκοπό την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών.
Μιας μελέτης που προτείνει ένα κλειστού τύπου αυτοκινητόδρομο, που δεν έχει καμμία σχέση με την πραγματικότητα.
Δηλώνουμε, έτσι, την άμεση και πλήρη αντίθεσή μας για λόγους απόλυτα νόμιμους και βάσιμους, που ανταποκρίνονται πλήρως στην φύση των πραγμάτων.
Ειδικότερα.
Η οδός Νιάρχου αποτελεί μια σημαντική οδική αρτηρία, χαρακτηρισμένη ως  Δευτερεύουσα Εθνική οδός, εντός όμως του αστικού ιστού καθώς και στο περιαστικό περιβάλλον αυτού (δηλ. σε χώρο με αυξημένη δόμηση) της πόλης. 
Μεγάλο μέρος της Νιάρχου βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης με πολλές χρήσεις πέραν της κατοικίας, αλλά διατρέχει και μεγάλο μέρος  υπό ένταξη περιοχών με χρήσεις γενικής κατοικίας, βάσει των εκπονηθέντων γενικών πολεοδομικών σχεδίων και  συνδέει την πόλη με το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την περιοχή των Σεισμοπλήκτων, του Κάτω Νεοχωρόπουλου, της Πεδινής, Κοσμηράς και άλλων οικισμών και επί της οποίας έχουν αναπτυχθεί σειρά επιχειρήσεων κάθε μορφής,  (Σούπερ Μάρκετ, καταστήματα εστίασης και αναψυχής, εμπορικά, παροχής υπηρεσιών, ιατρικά επεμβατικά κέντρα, βενζινάδικα κ.λ.π.).
Ταυτόχρονα παρουσιάζει, στην σημερινή της μορφή, μεγάλη επικινδυνότητα η οποία απορρέει από τα 4 παρακάτω στοιχεία
-       Έλλειψη αναγκαίου εύρους
-       Ελλειψη  διαχωριστικής νησίδας
-       Έλλειψη πεζοδρομίων και
-       Ελλειψη αναγκαίου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες…
Η προτεινόμενη μελέτη, ουσιαστικά, αντί να λύσει τα προαναφερθέντα προβλήματα έρχεται και δημιουργεί περισσότερα δεδομένου ότι  με την σχεδιασμό της ως κλειστού αυτοκινητοδρόμου επιφέρει..:
-       Απομόνωση της περιοχής Σεισμοπλήκτων-Κάτω Νεοχωρόπουλου  αφού στερεί:

   .   την έξοδο των αυτοκινήτων προς την πόλη από την οδό   
       Περίδη και από τις άλλες κάθετες προς την Νιάρχου  
       οδούς…  (όλη η κίνηση διοχετεύεται υποχρεωτικά δεξιά 
       με  δυνατότητα αναστροφής στον κόμβο Σκλαβενίτη).
       Έτσι ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ όλη η κίνηση για την έξοδο  
       προς την πόλη στην κοντινότερη Σάββα Νικολάτου, η   
       οποία θα φρακάρει, κατάσταση που υφίσταται ακόμα και σήμερα
       σε μικρότερο βαθμό.
       Περαιτέρω συνέπεια  θα είναι η επιβάρυνση του κόμβου 
       στην  Shell (πρώην Μητροκώστα) , η αλλαγή των
       ροών των  αυτοκινήτων και η δημιουργία καθυστέρησης
       στην κίνηση  επί της Δωδώνης. 
-             - Αποκλείει την είσοδο στα Σεισμόπληκτα από  
       την Περίδη και τους κάθετους στην Νιάρχου και οδηγεί  
       υποχρεωτικά  στον κόμβο Βελισσαρίου (συμβολή με Ε.Ο 
       Ιωαννίνων –Αθηνών) για επανείσοδο  στην Νιάρχου και 
       δια αυτής στην Περίδη…  Άρα μετατόπιση απλώς και 
       μόνο του κυκλοφοριακού φόρτου.
  .   Κόβει κάθε επικοινωνία και μετακίνηση των πεζών       
            κατοίκων με τις επιχειρήσεις  JUMBO, My Market,
            Κωτσόβολος και  άλλες επιχειρήσεις κατά μήκος της
            απέναντι πλευράς με  την κατασκευή αλλεπάλληλων  
            μεταλλικών μπαρών… 
-       Οδηγεί σε αφανισμό των επιχειρήσεων και καταστημάτων εκατέρωθεν της οδού, αφού οι προβλεπόμενοι παράδρομοι δήθεν εξυπηρέτησης των, υποβάλλουν σε ταλαιπωρία τους μετακινούμενους/δυνητικούς πελάτες  και συνεπώς σταδιακά θα επιφέρουν πλήρη μαρασμό με κάθετη υποβάθμιση της περιοχής και εξαύλωση όλων των αξιών και των περιουσιών…
-       Προβλέπει έναν δαιδαλώδη σχεδιασμό στην συμβολή της με την Περιφερειακή οδό με έναν ανισόπεδο κόμβο με πρωτοφανή για τα τοπικά δεδομένα κλίμακα παρέμβασης που επιβαρύνει αισθητικά και όχι μόνο το περιβάλλον…
Σε όλα τα παραπάνω εμείς ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον, σεβόμενοι τα πραγματικά δεδομένα και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης της οδού Νιάρχου σε σύγχρονα πλάισια προτείνουμε
 -Τον Αποχαρακτηρισμό της Νιάρχου από Δευτερεύουσα Εθνική σε    Δημοτική οδό. 
-                                  -Την Κατάργηση των παράδρομων 
-      - Την δημιουργία δύο λωρίδων μετακίνησης και μίας ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί και ως λωρίδα επιβράδυνσης-επιτάχυνσης για την είσοδο –έξοδο στις παρόδιες ιδιοκτησίες
(Ανάλογη  της Ε.Ο Ιωαννίνων – Αθηνών), 
-       Την Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας χωρίς μπάρες για να διευκολύνεται η μετάβαση (μέσω διαβάσεων) των κατοίκων και επισκεπτών καταστημάτων από την μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, όπως συμβαίνει με την Λ. Δωδώνης, Βογιάνου, Παπανδρέου, 8ης Μεραρχίας, Ε.Ο Ιωαννίνων – Αθηνών στο αντίστοιχο τμήμα μέχρι Βασιλόπουλο,
-       Διέξοδο από και προς την πόλη μέσω διασταυρώσεων με φανάρια (πλέον έρχεται η εποχή των έξυπνων φαναριών) ή/και μικρότερων στρογγυλών κόμβων που θα επιτρέπουν και την διαμπερή κυκλοφορία και σύνδεση της Ε.Ο Ιωαννίνων – Αθηνών με την Νιάρχου και εν συνεχεία με την περιφερειακή, κάτι που θα ευνοήσει τις μετακινήσεις από την Ανατολή με το εσωτερικό της περιοχής του Κάτω Νεοχωρόπουλου, Σταυρακίου,  Καρδαμιτσίων κ.λ.π. 
-       Επανασχεδιασμό της διασταύρωσης με την Περιφερειακή
(Υπενθυμίζεται ότι τέτοιος ανισόπεδος κόμβος δεν έχει κατασκευασθεί στην διασταύρωση της Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών με την Περιφερειακή και την Ιωαννίνων της Ανατολής, πολλαπλάσιας σπουδαιότητας)
Υπενθυμίζεται εδώ ότι δεν υπάρχει κίνηση φορτηγών και βαρέων οχημάτων στην οδό Νιάρχου…
Δηλαδή ζητάμε και προτείνουμε όσα και η ίδια η Περιφέρεια, σχεδίασε και έπραξε στην κατασκευή της  Ε.Ο Ιωαννίνων- Αθηνών και στα δύο τμήματα Βελισσάριος- κόμβος ΤΕΙ και κόμβος ΤΕΙ μέχρι Εγνατία
Η Περιφέρεια Ηπείρου η οποία σημειωτέον δια των αρμοδίων οργάνων της μόλις την 9-5-2017 με κείμενο, που η ίδια συνέταξε, με αποδέκτη τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, αναγνωρίζει και συνομολογεί όσα προπαραθέτουμε.
Κι ενώ όπως λογικό είναι αναμέναμε την αποδοχή από την αρμόδια Περιφέρεια Ηπείρου του αιτήματός μας, που η ίδια όπως προλέγουμε συνέταξε!!!!, υπήρξε κάθετη και κατηγορηματική άρνηση σε οποιαδήποτε αλλαγή από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη!!!
Ο ορισμός του απόλυτου εμπαιγμού!!!
Πρόκειται για την ίδια ηγεσία της Περιφέρειας, που εκεί που θα έπρεπε να δείξει ευαισθησία, δηλ. σε μείζονα κυκλοφοριακά προβλήματα, όπως ο εγκληματικός κόμβος της σύνδεσης με την Εγνατία, η διατήρηση της Περιφερειακής χωρίς διαχωριστική νησίδα και επί πλέον λωρίδες κυκλοφορίας κ.λ.π,  ουδέν έπραξε!!!
Θεωρώντας λοιπόν, απολύτως λογικά και βάσιμα τα παραπάνω, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτον την υιοθέτηση της πρότασής μας, γιατί επιτυγχάνεται αφενός η ασφαλής και γρήγορη μετακίνηση προς το Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο και αφετέρου η επιβίωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, από τις οποίες έχουν επενδυθεί σημαντικά ποσά, καθώς και η δημιουργία νέων που θα εξυπηρετούν και τις προαναφερθείσες μεγάλες δομές και δεύτερον την δέσμευση ότι αν η Περιφέρεια αγνοήσει την πρότασή μας, ο Δήμος θα ζητήσει την απένταξη του έργου από την πρότασή του για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, γεγονός για το οποίο θα ευθύνεται η Περιφέρεια και μόνο με την εν γένει στάση και συμπεριφορά της.
Είναι προφανές τέλος ότι εάν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε νόμιμες και δυναμικές ενέργειες είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως.
Και βέβαια δεν θα αφήσουμε επουδενί αδιερεύνητο το πως γίνεται να είναι κλειστού τύπου αυτοκινητόδρομος η Νιάρχου και να μην είναι η Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών......
                                                 Ιωάννινα, 12 Ιουνίου 2017
                                                      Οι Υπογράφοντες


« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου